Общи условия


GSMBATTERY.bg препоръчва на клиентите си, внимателно да прочетат Общите условия, преди да използват нашия онлайн магазин. Използвайки gsmbattery.bg се предполага и допуска, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия.
Ако не приемате тези условия, моля не използвайте gsmbattery.bg, а се обърнете към други фирми.

Тук са описани Общите условия, съгласно които Мобайл Офис ЕООД предоставя услуги на потребителите си чрез онлайн интернет магазин www.gsmbattery.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането и използването на уеб страницата на gsmbattery.bg или чрез заплащане ползването на стоки предлагани от нас, Потребителят се съгласява и изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Правила за използване на сайта

Мобайл офис ЕООД (наричан по-долу "Доставчик"), като разпоредител на интернет магазин: www.gsmbattery.bg, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Доставка

Доставката на стоките, поръчани от www.gsmbattery.bg, се извършва на територията на България на посочения от Вас адрес в срок от 1 до 3 работни дни.
      - Цената на доставката не зависи от gsmbattery.bg, а се определя от куриерската фирма, доставила продукта. gsmbattery.bg има договорни
отношения с куриерски фирми, чрез който се използват максимални отстъпки, които са изцяло в полза на нашите клиенти.

Плащане

Плащането се извършва:

1) В брой при получавене на стоката, т.нар. "наложен платеж";

2) По банков път на посочената в сайта банкова сметка, а именно:

IBAN: BG55TTBB94001526416713
BIC: BG55TTBB, В полза на Дом Естейт ЕООД. За основание се посочва номера на поръчката


Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на gsmbattery.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така gsmbattery.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Gsmbattery.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като gsmbattery.bg не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

Gsmbattery.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо gsmbattery.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Информация от потребителите

Gsmbattery.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до gsmbattery.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Gsmbattey.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти. С регистрирането си в сайта клиента дава съгласието си да получава информационни бюлетини от gsmbattery.bg. Ние не продаваме, не отдаваме под наем и на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Промяна на цени на стоки

Gsmbattery.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, gsmbattery.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП www.gsmbattery.bg е длъжен да Ви предоставя свободно следната информация:

- Името и адреса си по регистрация: гр. Варна, ул. "Габрово" №43 Б
- Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
- Цената на стоките е крайна.
- Посочената цена се отнася за стоката, изобразена на главната снимка.
- Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ;

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Gsmbattery.bg Ви дава възможност да върнете закупен от Вас продукт в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването му и ние ще Ви възстановим сумата, която сте заплатили за него, при следните условия:

-Необходимо е продуктът да бъде в оригиналния си вид, опаковка и качество.

-Продуктът/ стоката не трябва да е подлаган/а на никаква обработка и други действия, нарушаващи целостта му, както и не трябва да е премахнат етикета.

-Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При връщане на продукта, към него трябва да е приложена товарителницата от куриера и/или отпечатано системното съобщение за потвърждаване на поръчката. Разходите за връщането на продукта са за сметка на клиента.

-Ако състоянието, в което ни връщате продукта не отговаря на посочените условия, gsmbattery.bg си запазва правото да ви го върне обратно , като разходите за доставка ще са за ваша сметка, а сумата, с която сте го закупили, става невъзстановима.

Сумата за възстановяване за закупената стока се превежда на посочена от вас банкова сметка, след приемане на пратката от наша страна и след като се уверим в нейната цялост и оригинален търговски вид.

Ако искате да се възползвате от възможността да върнете дадена стока, моля първо да ни уведомите, като ни изпратите имейл с номера на вашата поръчка и причината за връщане.

Гаранционни условия

Гаранционните условия удостоверяват правото на гаранция за закупените от gsmbattery.bg батерии за мобилни телефони. За всички батерии, за които се полага гаранция, тя е 6-месечна, освен ако доставчиците (производителите) не предоставят по-дълга такава.

Гаранцията е валидна само за територията на Република България. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката на продукта. Гаранцията се ползва само от отбелязания собственик. За стока, доставена от куриер, условията на гаранцията се считат за приети, ако няма възражения, отправени в 14 дневен срок.

Гаранционната рекламация може да бъде предявена на адреса на гр.Варна, бул.Ян Палах 10. Разходите за куриер са за сметка на купувача. Гаранционното обслужване се извършва срещу предоставяне от страна на клиента на валидна оригинална гаранционна карта с нанесен сериен номер, надлежно попълнена и подписана от представител на gsmbattery.bg и писмено подробно описание на проблема. Задължение на клиента е при доставката на даден продукт да провери дали е налице гаранционна карта в пратката и ако такава липсва веднага, максумум до 2 часа, да информира  на тел: 0893219998 или на е-мейл: office@gsmbattery.bg

Условия, при които не се признава гаранцията:

  • Липса на гаранционна карта или невалидност на документите, а именно несъвпадение, нечетимост или липса на сериен номер, датата на покупката, данните на клиента и други.
  • Нарушение на целостта, заличаване, изтриване, нечетимост или липса на етикета на производителя или гаранционните етикети на продукта.
  • Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течност, опити за поправка от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.


Общи

GSMBATTERY.BG може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Данни за контакт: тел. 0894540477 email: office@gsmbattery.bg.